ضد باکتری|قارچ|ویروس

OfloxacinOfloxacinOfloxacin
Ofloxacin
بدون نظر ضد باکتری|قارچ|ویروس

نام تجاری محصول: افلوفکت  

قبل از مصرف این دارو ،در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
در صورت سابقه حساسیت به افلوکساسین یا سایر آنتی بیوتیک های گروه کینولون و فلوروکینون و یا هر نوع دارو ، غذا، ماده محافظ و رنگی.
در صورت مصرف ...

ادامه مطلب
Metronidazole-500mg
بدون نظر ضد باکتری|قارچ|ویروس
توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .
ادامه مطلب