خبر روز

حکم مسئول فنی
تیر, 1397 بدون نظر خبر روز
جناب آقای دکتر علی رضا کندری به سمت مسئول فنی این شرکت منصوب گردید.
ادامه مطلب
استعفای جناب آقای دکتر حیدرنژاد
خرداد, 1397 بدون نظر خبر روز
با استعفای جناب آقای دکتر حیدرنژاد در چهارمین نشست هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی منتهی به 1396/12/29 موافقت شد.
ادامه مطلب